Gabriëlla Blokland

Dr. Gabriëlla Blokland, Maastricht Üniversitesi, Sağlık, Tıp ve Yaşam Bilimleri Fakültesi, Psikiyatri ve Nöropsikoloji Bölümü ile Zihinsel Sağlık ve Sinir Bilimi Okulu'nda Yardımcı Doçent olarak görev yapmaktadır. Dr. Blokland, Tilburg Üniversitesi'nden Psikoloji alanında M.Sc. derecesini ve VU Amsterdam Üniversitesi'nden Nörobilimler alanında M.Sc. derecesini aldı. Doktorasını, Queensland Tıbbi Araştırmalar Enstitüsü'nde bulunurken Avustralya'nın Brisbane kentindeki Queensland Üniversitesi'nde Nörogörüntüleme Genetiği üzerine tamamladı. Doktora sonrası eğitimini, Massachusetts, Boston'daki Harvard Tıp Okulu'na bağlı Massachusetts Genel Hastanesi'nde Psikiyatrik ve Nörogelişimsel Genetik Ünitesi'nde tamamladı.

Araştırmaları, beyin fonksiyonu ve yapısının genetiği/genomikleri üzerine yoğunlaşmaktadır, özellikle nörogörüntüleme ölçümleri ve biliş üzerine. Bu konuyu hem majör psikiyatrik bozukluklar, örneğin şizofreni, hem de sağlıklı bireylerde, ikizler de dahil olmak üzere incelemektedir. Ayrıca, psikiyatrik bozuklukların ve ara beyin temelli fenotiplerin genetiğindeki cinsiyet farklılıklarını da araştırmaktadır.

FHML Tıp, Sağlık Bilimleri, Biyomedikal Bilimler ve (yakında başlayacak olan) Beyin Bilimleri programları ile FPN Araştırma Yüksek Lisans programı kapsamında mentor, danışman, değerlendirici, ders veren, araştırma projesi danışmanı, tez danışmanı, ders planlama komitesi üyesi ve ders geliştirici olarak birçok eğitim rolünü üstlenmektedir. Nörobilim ve ilgili konuları (nörobiyoloji, nörogörüntüleme, psikiyatri, psikoloji, psikiyatrik genetik, nörogenetik), araştırma becerileri, istatistiksel analiz ve bilimsel yazım konularında ders vermektedir.

Lütfen lisans veya yüksek lisans araştırma stajları (iç - FPN veya FHML - veya dış) hakkında bilgi almak için Dr. Blokland ile e-posta yoluyla iletişime geçiniz.

Örnek projeler:

Beyin beyaz maddesi mikroyapısının, kortikal yapının ve/veya bilişin cinsiyete bağlı değişkenliği

Şizofreni üzerine nörogörüntüleme ve bilişsel genetik çalışması

Zihinsel hastalık ve kardiyometabolik hastalık arasındaki genetik örtüşme