Camliea Hancheva

Gelişimsel psikoloji alanında çalışan Dr. Camellia Hancheva Sofya Üniversitesi St Kliment Ochridsk’de doçent olarak görev yapmaktadır. Çocuk Ergen ve Okul Psikolojisi Yüksek Lisans Programının kurucusu ve direktörüdür. Başlıca araştırma alanı ilişkisel psikanalizdir. Erken gelişim boyunca ikili ilişkilerdeki (bakım veren-bebek) mikro süreçler ile sosyal etkileşimlerde makro süreçleri psikanalitik metodoloji kullanarak araştırmaktadır.

Camellia Hancheva, sistemik aile terapisi eğiticisidir. Ölümcül hastalar, aileleri ve travmatik kayıpları olan kişiler ile yoğun klinik deneyime sahiptir. Dr. Hancheva akademik ve klinik çalışmaları ile Bulgaristan’da ve uluslararası yazında pek çok önemli makaleye ve kitaba imza atmıştır. Balkanlar ve Almanya'daki yedi üniversitenin oluşturduğu Toplumsal Travma Ağı’nın koordinatörüdür. Çalışmalarının toplumsal ve akademik hedefi, savaş ve totaliter rejim sonrası toplumlarda toplumsal travmanın etkisini anlamak ve hem bireysel hem de toplumsal düzeyde düşünümsellik (reflexivity), zihinselleştirme ve empatinin geliştirilmesidir.

Hancheva'nın son on yıldaki araştırmaları ve terapötik uygulamaları, erken ebeveyn-bebek ilişkilerini anlamaya ve erken çocukluk döneminde yaşanan olumsuzlukları önlemeye odaklanmıştır. Bu alana değerli katkılar sunan "Mentalization and early stages of socio-emotional development " (Bulgarca, 2019) ve " The child, the family and the internal world " (Bulgarca, 2019) adlı iki kitabı bulunmaktadır. Peripartum depresyona odaklanan COST hareketinin içinde yer almaktadır ve son COST konferansını düzenlemiştir.

Dr. Hancheva, Zihinselleştirme Temelli Tedavi-Bulgaristan Vakfı’nın kurucularından biridir. Üniversite Öğrencilerinde İntihar Düşüncesinin Değerlendirilmesi ve Önlenmesi, Yetişkinlikte Ruh Sağlığı ve Dayanıklılığın Taranması ile tanı yöntemlerinin sosyo-kültürel uyarlamalarına yönelik pek çok ulusal projeyi yönetmektedir.

Camellia Hancheva hali hazırda, annelik stresi, annelik stresinin önlenmesi ve bu stresin erken çocuk gelişimi üzerindeki etkisine odaklanan bir Avrupa araştırma ağı kurmaya çalışmaktadır.