Eka Chkonia

Tiflis Tıp Üniversitesinde profesör olan Eka Chkonia yine aynı kurumda Psikiyatri program direktörü ve Tiflis Ruh Sağlığı Merkezi’nde klinik direktör olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Dr Chkonia Japonya Psikiyatri ve Nöroloji Derneğinin resmi yayını olan Psychiatry and Clinical Neurosciences Reports dergisinin uluslararası danışma kurulu üyesi ve "V.M. Bekhterev Review of Psychiatry and Medical Psychology" dergisinin yayın kurulu üyesidir.

Dünya Psikiyatri Derneği (WPA) onursal üyesi, WPA Bilimsel Kurul üyesi, Avrupa Psikiyatri Derneği (EPA) Ulusal Psikiyatri Dernekleri Kurulu başkan yardımcısı, EPA etik kurulu üyesi ve Ruh sağlığı alanında çalışan meslek kuruluşlarının birliği olan “Alliance for Better Mental Health”in başkanı olan Dr Chkonia akademik çalışmalarının yanı sıra pek çok uluslararası derneğin kurullarında ve yönetiminde aktif rol almaktadır.


Eka Chkonia sempozyumda yer alan panele Avrupa Psikiyatri Birliği'nin (EPA) ulusal psikiyatri dernekleriyle ortak sempozyum programı kapsamında katılmaktadır.